For NAV

Knivebakken har 6 APS plasser øremerket psykisk helse og det er ingen tvil om dyrenes gode effekt og at vårt lille, skjermede miljø har vist seg å være ett fantastisk godt springbrett for å kunne tilnærme seg det ordinære arbeidsmarkedet.

I 2010 ble Knivebakken inkludert i ett landsdekkende prosjekt som i korte trekk gikk ut på å gi arbeidstrening til mennesker som var innunder NAV, men med samtidige ulike psykiske lidelser/utfordringer.Vi fikk 6 fulltidsplasser og har siden den gang stort sett servet deltagere fra NAV i Modum Kommune. Prosjektet ble avsluttet på landsbasis for 2 år siden, men plassene ved Knivebakken har bestått. Våren 2015 ble det endelig klart at plassene tas inn i det ordinære APS systemet og fremtiden er mer sikker for Knivebakkens grønne omsorg.

Vi er samarbeidspartner med Modum Industri AS og er svært godt fornøyd med både opplegg og samarbeid.

Vi fyller dagene med gårdsarbeid og det meste er sentrert rundt dyrene.

Vår hovedtanke er at det ikke er hva vi gjør som er det sentrale, men det at vi har noe å gjøre for alle gir mulighet for mestring og glede uavhengig av utfordringer.

Vi bygger plattform og muligheter for alle!

Comments are closed.