Dagens drift

knivebakken

Slik vi kjenner historien til gården ble den i 1734 bygd slik den står i dag. Da bortsett fra låven som er satt opp i 1945. Men våningshuset, bryggerhuset, uthuset og stabburet skriver seg tilbake til 1734 da “Knivekongen” bodde her og var en svært sentral mann i bygda. Han var kjent for sine kremmeregenskaper og det sies at han hadde mer penger enn banken i Eiker. Han var den eneste som hadde okse og lånte følgelig ut den mot at bygdefolket betalte med arbeid.
Da vi kjøpte gården i 2009 hadde den ingen ordinær landbruksdrift og alle bygninger har hatt behov for omfattende renovering. Det har vært en kjempejobb, men desto mer tilfredsstillende er det da når vi nå begynner å føle at vi har kommet litt på toppen av prosjektet vårt. Vi har lagt stor vekt på å beholde sjela i denne gamle og ærverdige gården. Hele gården er bevart så mørkebrun som den alltid har vært, tunet er ett firkanttun og bevaringsverdig i seg selv.

 

Vi startet opp med sau relativt raskt og har bygd oss opp til dagens besetning på  ca 500 vinterfora sauer.
Til gården hører det med ca 150 mål innmark. Med leiejord har vi nå totalt 500 mål med gress..
I tillegg har vi 1 løpeand og 3 moskusender, etter revens innhogg har vi igjen 2 høns og 1 hane, kaninene Barte og Skrulle, vår eminente vaktmester i form av den Hellige Birmaen Cassius og sist men ikke minst våre fantastiske Border Collier.

Det er innredet slik at Jaran kan utføre sin dyrlege gjerning hjemmefra dersom det skulle være behov for det, og kennelrom er tilgjengelig for smådyrklinikkene våre dersom dyr skulle trenge tilsyn over lengre tid.

Ellers er gårdens Grønne Omsorg en sentral del av driften.

Knivebakken2

Comments are closed.