Karen Bilstad

                 

Jeg heter Karen Bilstad og er 35 år. Jeg er opprinnelig fra Steinkjer, men ble østlending i 2007 da jeg flyttet ned til Jaran i Skotselv.

Hovedarbeidsfeltet mitt har vært administrasjon og personalarbeid helt siden 2007, men i 2009/2010 fulgte jeg ett meget lærerikt Mentorprogram ved Solstad Gruppen i Oslo.

Etter å ha drevet Hundeskole i 4 år startet jeg i 2010 Knivebakken grønn omsorg prosjektet og det har vært fantastisk lærerikt og givende. Det er et arbeid jeg setter høyt og føler meg veldig privilegert av av å ha bygd opp og nå kunne drifte som egen arbeidsplass.

På fritiden er all ledig tid viet våre gjeterhunder og gården. Jeg var både ivrig og veldig interessert i gjeterhund da jeg traff Jaran, men det kan vel trygt sies at hobbyen har blitt hevet til en slags livsstil etter hvert disse årene.Jaran har vært en fantastisk støtte og mentor, og selv om jeg vet jeg har bidratt til minst to grå hår var det med ydmykhet og glede jeg endelig kunne ta del i det norske landslaget 2014 med Amy.

Karen

 

Karen VM

Comments are closed.