KENNEL AKERSBORG

Dagens hunder fra Akersborg er et resultat av målrettet
avlsarbeid fra Jaran startet med sin første Border Collie i 1988!

Knivebakken Gård

Gården Knive er en meget gammel gård fra omkring år 500 før Kr. I tidlig middelalder besto eiendommen av tre bruk; Søndre Knive, Nedre Knive og Stolp, som ble slått sammen til ett bruk.

Grønn Omsorg

Knivebakken gård er i dag en del av grønn omsorg. Knivebakken skal være ett godt og trygt sted å være. Vi bestreber å gi mulighet for mestring og glede for alle.